18 January 2017

♡♡♡

Parę zdjęć z niedzielnego spaceru :) // A few photos from Sunday walk :)

17 January 2017

LONGER WEEKEND


Udało się zostać trochę dłużej na Kujawach! Także nadal jesteśmy w Bądkowie. Odkąd wróciliśmy z Dubaju nie mogę się przestawić.. i codziennie wstaję o 13:00, a idę spać o 3:00 :/ Także niestety nie mam tak długiego dnia ja powinnam mieć - muszę to zmienić! Dzisiaj dostałam maila z zapytaniem czy teksty na blogu tłumaczę na angielski sama, a więc, żebym nie musiała odpisywać każdemu z osobna to odpowiem tutaj - tak, sama. Generalnie post zawsze piszę najpierw po polsku i dopiero potem w miarę możliwości dosłownie tłumaczę na angielski. Nie lubię tak, wolałabym po angielsku od razu napisać, ale gdybym miała pisać oddzielnie po polsku i oddzielnie po angielsku to wymyślenie różnych zdań zajmowałoby mi dwa razy tyle ile zajmuje teraz. Mam nadzieję, że żadna Polonistka tego nie czyta, bo nie będę ukrywała, że z polskiego, a dokładniej z pisania tekstów, itp. jestem mistrzem, haha. Wracam do śniadania!

// We managed to stay a little longer on Kujawy! So we are still in Bądkowo. Since we came back from Dubai I can't move.. and every day I get up at 1:00 pm and I go to sleep at 3:00 am :/ So unfortunately I do not have such a long day as I should have - I have to change it! Today I received an email asking if the texts on my blog I translate into english alone, so I don't want to answer each one I will answer here - yes, I translate on my own. Generally I always write a post first in polish and then, if possible literally translate into english. I do not like that, I would prefer to instantly write in english, but if I have to write in polish and english separately and come up with different sentences it would take me twice as much as it takes me now. I hope that no Polish scholar reads these posts, coz I won't conceal that at the Polish and more specifically at the writing, etc. I am the master, haha. I'm going back to breakfast!

Such goodies we are eating here! Coffee + fruits + ice cream = <3

16 January 2017

WOŚP

Photos from sunday - snapchat selfies, mirror shot and presentation on the occasion of WOŚP.

Wojciech Szczęsny napisał dzisiaj przepiękne słowa - tak bardzo prawdziwe! - "Czesław Niemen śpiewał kiedyś o ludziach dobrej woli, dzięki którym ten świat nigdy nie zginie. Oby więcej takich ludzi jak Jurek Owsiak!" - totalnie się zgadzam!!

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY MA JUŻ 62 418 767zł, a liczenie nadal trwa i będzie trwało do końca lutego! To bardzo fajne, że ludzie jednoczą się co roku i w tak słusznej sprawie pomagają jak tylko mogą! Bardzo mnie wkurza, że kościół i obecna władza nawołuje i wręcz nakazuje, aby nie pomagać Owsiakowi, a każdy inteligentny wie, że jak nie wiadomo o co chodzi to zawsze chodzi o pieniądze! Do czego to doszło, że kościół, który powinien nieść dobro i to bezinteresownie zakazuje pomagać innym..., a mimo to ludzie nie przestają do niego chodzić.. Przynajmniej widać jak bardzo stara się manipulować ludźmi i jak dobrze mu to wychodzi.. Na TVP 1 i 2 nie padło ani jedno słowo na temat WOŚPu... Poczta Polska i PKP odmówili Orkiestrze w tym roku pomocy.. pozostawię to bez komentarza..

Niesamowity jest fakt, że jedna osoba dokonała tak wielkiego przedsięwzięcia! Jaka to satysfakcja i to wszystko prosto z serducha! Niektórzy Mu zarzucają wiele, ale czy te osoby też komuś kiedykolwiek pomogły? Niech każdy kto jest przeciwko zadeklaruje oficjalnie, że w razie potrzeby ratowania życia jego lub kogoś z jego rodziny odmawia korzystania ze sprzętu WOŚP!! Obstawiam, że nie będą już tacy przeciwni jak będą w potrzebie!! WSTYD!!!

// Wojciech Szczęsny today wrote the magnificent words - so very true! - "Czeslaw Niemen once sang about people of good will, because of who the world will never die. I hope more people like Jurek Owsiak!" - Totally agree!! 

GREAT ORCHESTRA OF CHRISTMAS CHARITY IS HAVING ALREADY 62 418 767zł, and counting continues and will continue until the end of February! It's very cool that people unite every year and in such a good cause they help if they can! Really pisses me off that the church and the present government calls and even orders not to help Owsiak, and any intelligent knows that as you do not know what it's going on it is always about the money! What the fuck that the church, which should bring goodness and selflessly it prohibits to help others... and yet people do not stop going there.. At least we can see how much it is trying to manipulate people and how well it is out.. In the TVP 1 and 2 there hasn't spoken a word about WOŚP... Post and PKP refused Orchestra this year help.. I leave it without a comment..

Amazing is the fact that one person has done such a great project! What a satisfaction and it's all straight from his heart! Some accuse him a lot, but did these people ever help anyone? Let everyone who is against declares officially that, if necessary saving the life of his/her or someone from his/her family refuses to use WOŚP's equipment!! I bet they won't be longer opposed if they are in need!! SHAME!!!

HAHAHA, what is so funny? All the pics from snap are the mirror reflections - look at the letters!

15 January 2017

SUNDAY


Some snaps from last week :) Me after doing nothing during whole day.

Witajcie! Zrobiłam sobie kilkudniową przerwę od bloga, a to za sprawą aktywnego trybu życia w ostatnich dniach. Dużo się działo i nie miałam czasu, aby usiąść i przygotować posta [nie ma co ukrywać zazwyczaj zajmuje mi to parę godzin ze względu na to, że chcę, aby każdy post był dopracowany w 100%!].

Przez ostatni tydzień leniuchowałam na kanapie przed telewizorem, trochę sprzątałam nasze mieszkanie, itp. W środę wieczorem odwiedzili nas znajomi także bardzo miło spędziliśmy z Nimi czas. W piątek pojechaliśmy do Torunia do lekarza, bo miałam umówioną wizytę u dermatologa. Następnie pojechaliśmy do Bartka (chłopaka) rodziców na weekend - tzn. zostajemy do poniedziałku. Wczoraj i dzisiaj udało mi się zrobić dwie sesje z zimowymi outfitami na bloga, w planach mam jeszcze jedną - zobaczymy czy się uda. Dzisiaj oczywiście wspieraliśmy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy! Byliśmy w Gminnym Ośrodku Kultury w Bądkowie na różnego rodzaju przedstawieniach z okazji WOŚPu. Udało nam się wylicytować parę rzeczy i wspomóc Jurka!

Nie jestem wierząca, nie jestem za PiSem, a wręcz z DUŻYM nasileniem przeciwko za to co robią i, że to co powinno nieść dobro przeistoczyli w komercję, w której chodzi tylko o pieniądze! Niestety w dzisiejszych czasach ludzie się sprzedają - zrobią wszystko - w pogoni za pieniądzem :( Smutne, ale prawdziwe! Wszystkim, którzy dzisiaj byli przeciwko Owsiakowi i całej zbiórce życzę dużo zdrowia - obyście nigdy nie musieli korzystać z Ich pomocy!

P.S. Stoch ostatnio niesamowicie fenomenalny!! Taka duma dla kraju ♥

// Hello! I took a few days break from the blog and this is due to an active life in recent days. A lot was happening and I didn't have time to sit down and prepare a post [there is nothing to hide usually it takes me a couple of hours due to the fact that I want to make every post polished on 100%!].

Over the last week I was resting on the couch watching TV, I was cleaning our apartment a little, etc. On Wednesday evening our friends visited us, it was very nice to spend time with them. On Friday we went to Toruń to the doctor, because I had an appointment with a dermatologist. Then we drove to Bartek's (boyfriend's) parents for the weekend - we are staying here till monday. Yesterday and today I was able to do two sessions of winter outfits for the blog and in the plans I have one more - we'll see whether it will succeed. Today, of course, we supported the Great Orchestra of Christmas Charity! We were in the Municipal Cultural Centre in Bądkowo for various performances to celebrate WOŚP. We were able to bid for some things and help Jurek!

I'm not a believer, I DO not support the PiS, and even against for what they do and that what should brings goodness they changed into commercialism, in which is going just about money! Unfortunately nowadays people are selling themeselves - will do everything - in the pursuit of money :( Sad but true! All those who today were against Owsiak and the whole organization I wish you good health - may you never have to use their help!

P.S. Stoch recently incredibly phenomenal!! Such pride for the country ♥

12 January 2017

New Year's Eve nails


W Sylwestra chciałam, żeby paznokcie pasowały mi do kreacji, także postawiłam na stonowany kolor czarny, a ożywiłam go lekkim brokatem. Jak zwykle efekt finalny mi się bardzo podoba! Kolor czarny z natury pasuje do wszystkiego, więc paznokcie wyglądają w każdym zestawieniu garderobianym super :) Takie kolory jak czarny, czerwony czy beżowy są zawsze na TAK, jeśli chodzi o paznokcie!

// I wanted to have this month nails matching into my New Year's Eve outfit, so I decided for a sober black and I revived it by a slight glitter. As usual I'm in love with the final effect! Black from nature fits to everything, so nails look in any combination of outfits cool :) Colors such as black, red or beige are always on YES in terms of fingernails!